logo  
HOME CONTACT EXTRANET
19 september 2014   ZOEKEN
Aandoeningen
Hartritmestoornis

Wat is een hartritmestoornis?

hartritmestoornis Wanneer er iets mis is met het ritme waarin het hart samenknijpt, spreken we van een hartritmestoornis.

Er bestaan verschillende soorten hartritmestoornissen. Het hart kan bijvoorbeeld heel langzaam kloppen (bradycardie) of juist heel snel  (tachycardie). Verder kan de samenwerking tussen boezem en kamer verstoord zijn.

De klachten die iemand heeft bij ritmestoornissen kunnen sterk variëren. Dit heeft te maken met de oorzaak van de ritmestoornis. Klachten die kunnen duiden op een ritmestoornis zijn onder andere een bonkend gevoel op de borst, het gevoel dat het hart veel te snel of te onregelmatig klopt, en duizeligheid. Daarbij kunnen mensen ook angstig worden of het gevoel krijgen flauw te vallen. Soms merkt men heel weinig van een ritmestoornis. Het optreden van ritmestoornissen is niet te voorspellen, ze kunnen ontstaan terwijl men rustig zit, tijdens de slaap of soms ook tijdens inspanning.


Er zijn ritmestoornissen die wel zogenaamde uitlokkende factoren hebben. Deze factoren zijn bijvoorbeeld: moeheid, alcohol, koffie en inspanning. Soms kan voorover bukken een ritmestoornis teweeg brengen. Ritmestoornissen vanuit de hartkamer ontstaan vooral bij mensen die in het verleden een hartinfarct hebben gehad, al of niet in combinatie met een verminderde pompfunctie van het hart.

Wat gebeurt er bij een normaal hartritme?
Het hart is een spier die als een pomp werkt. Het bestaat uit een rechter en een linker helft, die allebei bestaan uit een boezem en een kamer (de medische termen hiervoor zijn: atrium en ventrikel). De kamers van het hart zijn groter en dikker dan boezems en hebben meer spierkracht. Het bloed komt eerst in de boezem. De boezem trekt samen zodat het bloed doorstroomt naar de kamer. Die vervolgens ook samentrekt. Zo kan het hart het bloed over het hele lichaam verdelen. De samentrekking van de kamer is voor de pompfunctie het belangrijkst.

De linkerkamer is verbonden met de grote lichaamsslagader, de aorta, de rechter met de longslagader. Beide helften pompen in hetzelfde ritme en tempo: ze trekken tegelijkertijd samen. Tussen de boezems en de kamers zitten de hartkleppen. Deze voorkomen dat het bloed terug stroomt.

hartritmestoornisHet hartritme komt vanuit de sinusknoop, de natuurlijke 'pacemaker' in de rechterboezem. De sinusknoop zorgt ervoor dat de boezems samentrekken. Het 'stroomstootje' (prikkel) wordt doorgegeven via de boezem naar een volgend 'station': de atrio-ventriculaire knoop of AV-knoop. De elektrische stroom wordt vervolgens via een bundel (de bundel van His) doorgegeven aan de kamers. Dat gaat via een fijn vertakt stelsel van kleinere vezels, die Purkinje- vezels worden genoemd. De kamers beginnen samen te trekken nadat het stroomstootje daar is aangekomen.Ook de AV-knoop is belangrijk voor het hartritme: de kamers mogen niet te snel na de boezems samentrekken, omdat het bloed dan niet voldoende tijd heeft om van de boezems naar de kamers te stromen. De AV-knoop houdt de elektrische impuls daarom even vast, zodat de kamers precies op het goede moment samentrekken.

In rust maakt het hart ongeveer 60 tot 70 pompslagen per minuut. Bij inspanning kan dat oplopen tot 160 á 180 slagen per minuut. Wanneer u 's nachts in bed ligt kan het hartritme dalen tot zo'n 30 á 40 slagen per minuut; wanneer u slaapt heeft u niet meer nodig. Een lagere hartslag is ook normaal wanneer u bepaalde geneesmiddelen zoals bèta-blokkers gebruikt.

U kunt uw eigen hartritme vaststellen door uw pols te voelen. Het hartritme is zichtbaar te maken door een hartfilmpje, ook wel elektrocardiogram of ECG genoemd. Het verloop in elektrische activiteit tussen boezems en kamers is te zien op het ECG in de vorm van kleine respectievelijk grote golfjes.

Wat gebeurt er bij een hartritmestoornis?
Men spreekt van een hartritmestoornis als het ritme of het tempo waarin het hart pompt afwijkt. In dat geval is er iets mis met de elektrische stroom, die het hart doet samentrekken. We spreken dan van een hartritmestoornis of aritmie. Het hart trekt ofwel te snel ofwel te langzaam samen of de boezems en de kamers trekken niet in de juiste volgorde samen, of met weinig effect.

We spreken van een ritmestoornis wanneer er afwijkingen optreden in de frequentie (het aantal slagen per minuut) of in de regelmaat van het hartritme.

Het is van belang dat de arts weet welke soort hartritmestoornis u heeft, omdat de behandeling, nauwkeurig afgestemd moet zijn op uw soort ritme-probleem. Een normaal hartritme begint in de sinusknoop (tussen de 50-100 slagen per minuut). Elk ritme waarbij de vorming van de elektrische prikkel buiten de sinusknoop plaatsvindt kan men een hartritmestoornis noemen. Zij kunnen overal ontstaan zoals in de AV-knoop, in de boezems, in de bundel van His, in de Purkinje- vezels of in de kamers.

Als het hart te snel klopt spreken we van een tachycardie (tachy = snel). Wanneer het hart te langzaam klopt van een bradycardie (brady = langzaam).

Van een tachycardie kunnen we spreken als het hart sneller slaat dan 100 slagen per minuut; van een bradycardie bij minder dan 50 slagen per minuut. Dat zijn overigens nog geen hartritmestoornissen. Een frequentie van 100 tot 200 slagen per minuut is normaal bij inspanning, emotie of koorts terwijl een frequentie lager dan 50 per minuut in de slaap gebruikelijk is. We spreken pas van een hartritmestoornis als de hartfrequentie onregelmatig is, of in rust te hoog of te laag is. Een tachy- of bradycardie hoeft pas behandeld te worden als die afwijkend is en u klachten krijgt.

Welke verschillende hartritmestoornissen zijn er?

boezemritmestoornissen Er bestaan een aantal verschillende soorten hartritmestoornissen. Deze ritmestoornissen zijn onder te verdelen in twee groepen, namelijk boezemritmestoornissen (atrium) en kamerritmestoornissen (ventrikel) Wij beperken ons tot de boezemritmestoornissen.

Boezemritmestoornissen
Boezemfibrilleren
Boezemfibrilleren komt zeer veel voor. Blijkens cijfers van de Nederlandse Hartstichting hebben zo'n 125.000 Nederlanders, vooral ouderen, er last van. Van de 70-plussers heeft zeven procent te maken met boezemfibrilleren, van de 80-plussers tien procent. Tijdens boezemfibrilleren is er een totaal chaotische, elektrische activiteit in de boezem. Hierdoor knijpt de boezem niet goed samen, dit geeft risico's op het ontstaan van bloedstolsels. Vandaar dat patiënten met boezemfibrilleren vaak bloedverdunnende geneesmiddelen krijgen. De AV-knoop kan de prikkels vanuit de boezem maar in beperkte mate doorgeven, waardoor uiteindelijk een zeer onregelmatig kamerritme ontstaat. Dit geeft het gevoel van een onregelmatige en meestal versnelde hartslag. Het boezemfibrilleren kan continu aanwezig zijn (permanent of persiterend), maar kan ook aanvalsgewijs optreden (paroxysmaal). Boezemfibrilleren kan worden veroorzaakt door zuurstoftekort van het hart door onder door andere een vernauwing in de kransslagaderen, hartafwijkingen, stofwisselingsprobleem, chronische longziekten of hoge bloeddruk. Ook kan het optreden bij jonge patiënten die gezond zijn.


Boezemflutter
Bij een boezemflutter, ook wel boezemfladderen genoemd, is er wel een georganiseerde elektrische activiteit in de boezem, echter deze elektrische activiteit komt niet uit de sinusknoop, maar uit een rondcirkelend circuit in de boezem, wat met een snelheid van ongeveer 300 slagen per minuut ronddraait. De AV-knoop en de kamers volgen deze snelheid met een vertraging die meestal redelijk regelmatig is, bijvoorbeeld 150 of 75 slagen per minuut. Ook hier geldt weer dat de boezem niet goed samenknijpt, waardoor er bloedstolsels kunnen ontstaan. De oorzaken voor het ontstaan van een boezemflutter zijn vaak structurele hartziekte.

Andere soort boezemritmestoornissen zijn boezemtachycardie, AV-nodale re-entry tachycardie, AV-re-entry tachycardie en Wolff-Parkinson-White-Syndroom (WPW-syndroom).

Kamerritmestoornissen
Soorten kamerritmestoornissen zijn kamertachycardie en kamerfibrilleren.

meda © Copyright 2007 Meda. Alle rechten voorbehouden    Created and maintained by WSI    Privacy Statement     Login
bilgi Jandarma Kuvvetleri S4League Egitim Teknoloji Server Tanitim Din Guncel Elektronik film download Bilgisayar download smf